Các cơ hội hợp tác đầu tư tại Việt Nam đã được thẩm định bởi CFMinvestment JSC

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Registered Address: No 6, 29/8 Alley, Dich Vong Street, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam

Hanoi Official Representative Office: CenXspace, Level 3, Dolphin Plaza, No 6, Nguyen Hoang, My Dinh, Hanoi

CFMnirvana HN: 3505, CT02, Ecogreen City, 286 Nguyen Xien, Hanoi

Contact