Đăng ký trừ 50% HMSD cho CFMvc

Chú ý: Cổ đông chỉ được trừ 50% HMSD của mình khi bán và có thu tiền của khách hàng đối với dịch vụ CFM Virtual Class (33.000.000 VNĐ có VAT) 

Chi tiết giới thiệu dịch vụ xem tại www.nguyenquoctrung.com/CFMvc

Thành viên CFMguardian và nhân sự công ty cổ phần đầu tư CFM phải có trách nhiệm phải tư vấn cho khách hàng của cổ đông trong trường hợp trên.

Quy trình 3 bước:

1. Cổ đông điền form để giới thiệu người quan tâm và kết nối với ekip CFM (CFMguardian và trợ lý của NQT)

2. Khách hàng đóng tiền vào công ty. Công ty xuất hóa đơn VAT đầy đủ cho khách hàng.

3. Công ty giữ lại một phần doanh thu  dùng để chi trả cho các chi phí: thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCNKTTN , hoa hồng, hành chính.

Công ty chuyển khoản thanh toán cho cổ đông 50% doanh thu trước VAT khách hàng đã đóng, trừ hạn mức sử dụng của cổ đông bằng số tiền cổ đông thực nhận.

Ví dụ: học phí CFMVirtual Class đang là 33 triệu (đã bao gồm VAT)

Khách hàng đóng 33triệu vào công ty, công ty giữ lại 16,5 triệu, công ty chuyển khoản cho cổ đông nhận NET 16,5 triệu. Trừ hạn mức cổ đông 16,5triệu (bằng số tiền cổ đông thực nhận).

Đăng ký trừ 50% HMSD

CHÚ Ý: Form gồm 2 bước

1. Điền thông tin cổ đông

2. Điền thông tin khách hàng

arrow&v