Đăng ký trừ 100% HMSD cho CFMvc & CFMa
 

 

Chú ý: Cổ đông chỉ được trừ 100% HMSD của mình trong 4 trường hợp sau

1. CFMacademy (Online) của Licensee Trần Khánh Thiện: 10.000.000 VNĐ

2. Mini CFM Level 1 của NQT: 900.000 VNĐ/vé

3. Mini CFM Level 2 của NQT: 18.000.000 VNĐ/vé

4. CFM Virtual Classcủa NQT: 30.000.000 VNĐ/vé, chỉ áp dụng cho chính cổ đông, bố mẹ, con, vợ chồng & anh chị em ruột, nhân sự tại công ty do chính cổ đông đang làm đại diện pháp luật/ thành viên HĐQT.

Chi tiết giới thiệu dịch vụ xem tại www.nguyenquoctrung.com/CFMvc

Thành viên CFMguardian và nhân sự công ty cổ phần đầu tư CFM không có trách nhiệm phải tư vấn cho khách hàng của cổ đông trong 4 trường hợp trên.

Nếu cổ đông trừ HMSD không đúng đối tượng ở mục 4 hoặc bán không đúng giá 4 dịch vụ trên, ông Nguyễn Quốc Trung và công ty có quyền đơn phương HỦY TOÀN BỘ HMSD CÒN LẠI của cổ đông và HỦY BỎ VÉ CỦA KHÁCH HÀNG đã mua của cổ đông. Mọi tranh chấp nếu có giữa khách hàng và cổ đông, ông Nguyễn Quốc Trung và công ty hoàn toàn không chịu trách nhiệm.

Đăng ký trừ 100% HMSD cho CFMvc - CFMa

CHÚ Ý: Form gồm 2 bước

1. Điền thông tin cổ đông

2. Điền thông tin khách hàng

arrow&v