Đăng ký trừ 900.000 VNĐ bằng HMSD cho miniCFM
 

 

Lịch hàng tuần chương trình MiniCFM

Mini1: 4 loại cơ chế gọi vốn, công thức Mix1349h30 sáng thứ 3:

Đăng ký trừ 100% HMSD cho MiniCFM

CHÚ Ý: Form gồm 2 bước

1. Điền thông tin cổ đông

2. Điền thông tin khách hàng

arrow&v