THÔNG BÁO: Chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký tại Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam (VSD)

Công ty cổ phần đầu tư CFM thông báo tới Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để đăng ký chứng khoán tập trung tại Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường UPCoM, chi tiết dưới văn bản thông báo dưới đây

CFM Thông báo Chốt danh sách cổ đông để
.
Download • 308KB


Registered Address: Shophouse A02-06-02 (level 2), An Binh City, Pham Van Dong Street, Co Nhue, Bac Tu Liem District, Hanoi.

CFMnirvana Hanoi: 3505, CT02, Ecogreen City, 286 Nguyen Xien, Hanoi

Hotline: 08 6688 5958

Email: admin@cfminvestment.com