Work in Malaysia

August 27, 2019

Responsibilities:

  • Assist in the administration and coordination of events

  • Support programme and event management process, coordination and execution according to requirements

  • Taking minutes, owning and updating distribution lists

  • Prepare logistics relating to events, eg. booking of caterers, conference rooms etc

  • Handle general office duties including data entry, filing of documents etc

  • Follow up on...

Please reload

Làm việc tại Việt Nam

August 27, 2019

Lĩnh vực kinh doanh: Dịch Vụ đào tạo tư vấn doanh nghiệp về tài chính, phát hành cổ phiếu, tư vấn chăm sóc xây dựng cộng đồng Nhà đầu tư và cổ đông, đầu tư và môi giới đầu tư cổ phiếu của các công ty cổ phần chưa niêm yết.

Quy mô nhân sự: 7 người

Lương cứng: 9,000,000 VNĐ - 12,000,000 VNĐ

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Quản lý hệ thống kế toán, sổ sách kế toán, hóa đơn – chứng từ doanh nghiệp

- Quản lý, giám sát chung các hoạt động sản xuất kin...

September 22, 2018

CFM Group (bao gồm 3 công ty CFM investment JSC, MOVE JSC, MOVE Vietnam JSC) tuyển dụng kế toán kiêm thư ký chủ tịch HĐQT,

Lĩnh vực kinh doanh: Dịch Vụ đào tạo tư vấn doanh nghiệp về tài chính, phát hành cổ phiếu, tư vấn chăm sóc xây dựng cộng đồng Nhà đầu tư và cổ đông, đầu tư và môi giới đầu tư cổ phiếu của các công ty cổ phần chưa niêm yết.

Quy mô nhân sự: 7 người

Lương cứng: 5,000,000 VNĐ - 9,000,000 VNĐ

MÔ TẢ CÔNG VIỆC
- Theo...

Please reload

Registered Address: No 6, 29/8 Alley, Dich Vong Street, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam

Hanoi Official Representative Office: CenXspace, Level 3, Dolphin Plaza, No 6, Nguyen Hoang, My Dinh, Hanoi

CFMnirvana HN: 3505, CT02, Ecogreen City, 286 Nguyen Xien, Hanoi

Contact