Mời họp Đại hội cổ đông thường niên công ty cổ phần đầu tư CFM năm 2020

April 20, 2020

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư CFM xin thông báo tới các Quý vị cổ đông về thời gian và địa điểm chính thức tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên cho năm 2020 như sau:

 

Tên Công ty:      CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CFM

 

Đăng ký Kinh Doanh:         Số 6 ngách 29/8 Tổ 31, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội.

 

Điện thoại:        0967899118       

 

Thời gian tổ chức họp:   Bắt đầu từ  14:00 ngày 29 tháng 04 năm 2020 (Thứ 4)                

Địa điểm họp:    CFMnirvana, 3505, Tầng 35 CT02, Ecogreen City 286 Nguyễn Xiển, Hà Nội

 

Nội dung Đại hội:

 

  1. Trình bày, thảo luận, biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019

  2. Trình bày, thảo luận, biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

  3. Trình bày, thảo luận, biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019

  4. Trình bày, thảo luận, biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

  5. Trình bày, thảo luận, biểu quyết thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020

 

 

 

Tài liệu cuộc họp bao gồm: (cổ đông click vào đường link để download)

1. Thông báo mời họp

2. Danh sách cổ đông có quyền dự họp

3. Báo cáo của HĐQT

4. Báo cáo tài chính 31/12/2019 đã được kiểm toán bởi BDO.

5. Báo cáo của BKS

6. Phương án phân phối Lợi Nhuận Kinh Doanh.

7. Kế hoạch Kinh Doanh 2020

8. Giấy ủy quyền dự họp

 

 

Cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội cần mang theo giấy tờ sau:

(1) Giấy CMND/Hộ chiếu;

(2) Giấy mời họp;

(3) Giấy uỷ quyền hợp lệ (trong trường hợp ủy quyền).

 

 

Để đảm bảo Đại hội đồng cổ đông được tổ chức chu đáo và thành công, Ban Tổ chức Đại hội kính đề nghị Quý Cổ đông vui lòng đăng ký (dự họp trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác),   trước ngày 21 tháng 09 năm 2019  thông qua một trong các hình thức  sau:

(1) Nộp trực tiếp tại Trụ sở chính Tổng công ty;

(2) Gửi qua đường bưu điện;

(3) Gửi qua email: admin@cfminvestment.com

 

Người liên lạc: Nguyễn Thị Nhâm       SĐT: 0967899118

 

Rất mong quý Cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ.  

Trân trọng thông báo.

                                                                                                                  CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN QUỐC TRUNG

Please reload

Registered Address: No 6, 29/8 Alley, Dich Vong Street, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam

Hanoi Official Representative Office: CenXspace, Level 3, Dolphin Plaza, No 6, Nguyen Hoang, My Dinh, Hanoi

CFMnirvana HN: 3505, CT02, Ecogreen City, 286 Nguyen Xien, Hanoi

Contact