top of page
logo CFM new.jpg
Giới Thiệu
Công ty cổ phần đầu tư CFM - CFMinvestment JSC 
(Mã Chứng Khoán: CFM, Đăng Ký Giao Dịch tại UPCoM)
 
Lĩnh vực kinh doanh của CFM bao gồm các hoạt động chính:
Tổ chức các khóa học về Chiến Lược Tài chính, Xây Dựng và Quản Trị Cộng Đồng Nhà Đầu Tư, Lộ trình và nguyên lý của IPO & Niêm yết cổ phiếu lên sàn chứng khoán. Tư vấn chiến lược tài chính cho doanh nghiệp.
Đầu tư Bất động sản.
-  Đầu tư cổ phiếu.

 
NHV_0220 (1).jpg
bottom of page